Πυρίκαυστες Πόλεις: Τα θυμητάρια που (δεν) πήραμε μαζί μας. Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης Σκοπευτήριο Καισαριανής

Δήμος Καισαριανής